Member for: 3 weeks
Type: Registered user
Full name: Phe Lieu Quang Tuan
Location: 786 Cong Hoa, Qua­n Tan Binh, Ho Chi Minh
Website: https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/
About: Thu Mua Phe Lieu Quang Tuan
Add: 786 Cong Hoa, Qua­n Tan Binh, Ho Chi Minh
Tel: 0935066386
Web: https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/
Cong Ty TNHH Thu Mua Phe Lieu Quang Tuan chuyen thua mua cac loai phe lieu nhu dong, sat, nhom, inox , vai ... Khang dinh thuong hieu vung manh tren thi truong, cam ket gia cao tren 50% so voi donn vi khac, nhan vien tu van ho tro nhiet tinh.

Activity by phelieuquangtuan

Score: 100 points (ranked #678)
Media: 0
Comments: 0
Replies: 0
Voted on: 0 Media, 0 Comments
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes
Welcome to Truck Cam Videos, where you can add videos, images and receive comments from other members of the community.